archive trip - Mongolia 2016
trip difficulty level

3-18
Сеп. 2016

Гируване в Монголия

* гир – монголска юрта (бел. авт.)
**дели – национална монголска дреха
*** сутеца – чай от билки, мляко сол и животинска лой


Това беше първото от серия пътувания, посветени на „забравените пътища“ – проект, в който вярвам, защото всяко място и точка в света се отличава не с all inclusive хотелите, а с уникалната си енергия между хората, начина им на живот и природата. Тази комбинация и разбирането, което тя носи, те кара да уважаваш и цениш повече както хората, така и света, в който живеем. Пътят по „забравените пътища“ е толкова дълъг, колкото и личното ни разбиране за света около нас.
Лично за мен Монголия е един безкраен маршрут и като такъв, е една добра начална точка за пътешествие.
 

 

… Фото Архив