… няколко думи на Монголски

Първи думи на Монголски

Когато пътуваме, винаги е хубаво да отделим малко време и да научим няколко думи на местния език.


гир – монголска юрта
дели – национална монголска дреха
сутеца – чай от билки, мляко, сол и животинска лой
нуур – езеро
айраг – традиционна алкохолна напитка приготвяна от ферментирало конско мляко
темеени – камила