Герът е най-добре организираното жилище в света

Гера е най-добре организираното жилище в света

Най-важният елемент от монголския номадски живот несъмнено е традиционата юрта, наречена „ger“. Гер или гир на монголски, е думата за дом. Това е едно от най-големите наследства от нашите предци. Има дълга история, която може да се проследи от по-ранните векове, достигайки дори по-назад във времето до племената на скитите, хуните и тюрките, някога населяващи същата тази земя. Екстремните климатични условия и номадският начини на живот продължават и до днес, а това прави гира най-използваното и най-подходящо жилище в степите. Лесно се събира и се изгражда. За преместването му на друго място до скоро са се използвали каруци.

От втората половина на 20-ти век Монголия е силно урбанизирана, но повече от половината от монголското население все още живее в своето традиционно жилище.

Юртата е изработена от четири или пет секции от гъвкава дървена рамка (кедрово дърво), която играе ролята на стена. Има ниска дървена врата, две централни носещи колони, поддържащи юртата и „tono“най-високата точка на покрива във формата на кръг, през който излиза пушек и в същото време служи за естествена вентилация. Тоното на свой ред се захваща с 80 дървени пръта, които формират цилиндрична покривна рамка. Вратата и стените се връзват с въжета един за друг, а всеки от прътовете се захваща към стената. Отгоре и отстрани се поставят няколко големи парчета филц (степана вълна), които се свързват извън юртата за изолацията, а най-накрая всичко се покрива с бяло памучно покривало. Събирането и изграждането на гира отнема тридесет минути.

Уютът в гира винаги е строго подчинен на уважение към обичаите. Вратата винаги е на юг. Печката се използва за отопление и готвене, така че тя трябва да бъде поставена в центъра на юртата, с отвора си към изток. Западната част е за мъжете, а източната е за жените. Всички инструменти, свързани с мъжките дейности – седла, оръжие, включително и чантата с кумис – са разположени в западната част, близо до вратата, докато домакинските пособия, използвани от жените за готвене, като вода, чайници и други са поставени в източната част. Леглата са разделени също на запад и изток. Северът е предназначен за съхранение на ценните предмети на семейството, задната част на юртата е свързана с уважението. Всяко семейство има един или няколко дървени сандъка в тази част, в които се поставят дрехи, пари и други ценни предмети като религиозни икони, книги, снимки на семейството и други.

Капацитет – въпреки, че изглежда малък и има само едно помещение, герът е много просторен.

Никакво лошо натрупване на енергия – именно заради своята кръгла форма, в която липсва ъгъл, е невъзможно да се задържи лоша енергия.

Директна връзка с небето и земята – монголците са много енергични хора. Една от причините е, че те вземат енергия от небето и земята, защото в юртата липсва под и винаги на тавана е отворено.

Разделени на 12 различни китайски календарни животни – Една от най-големите особености на монголския гер е, че е замислен като един вид “циферблат на часовник” който ни помага да знаем кое време е.

Безопасен – риск от повреда или нараняване при бедствие /като земетресение/ не съществува.

Структура на гера:

Тоно (покрив) – това е най-горната част на гера.

Уни (прътове) – това е частта, която свързва стените и тоното.

Багана (стълбове) – има 2 багана в монголския гер, подържащи тоното.

Кхана (стени) – кхана са разделени на 4 до 12 секции, в зависимост от размера на юртата.

Хаалга (врата) – вратата е насочена на юг.

Шхал (под) – в миналото юртата не е имала под. Последните години монголците започват да го използват.

Уркх (обвивка на покривния пръстен) – това е листа, покриващ тоното.

Деевер (покривна изолация) – след изграждането на гредите се разпъва филц (степана вълна) отгоре.

Туурга (стенна изолация) – филца, който покрива стената.

Външно покривало (последен слой) – това е частта, която обхващат цялата юрта.

Какво да не правим, когато влезем в юртата:

  • Не заставайте на прага на юртата и не стъпвайте при влизане върху гредата на вратата.
  • Не стойте пред вратата отвътре.
  • Не обръщайте гръб на олтара или на религиозната част.
  • Не се облягайте на стълбовете и не подавайте с ръка нищо между тях.
  • Не сочете нищо.
  • Не поставяйте острата част на ножа нагоре и не сочете с нея.
  • Не си слагайте шапката никъде без позволение.
  • Не пипайте дървените сандъци.
  • Не слагайте отпадъци в кутията за дърва, нито ги хвърляйте в огъня.
  • Когато ви подават купа с чай, вземете я с двете си ръце и гледайте в очите.

В Монголия уважението е много важно.