Бактрийски камили

Бактрийска камила

Бактрианата е широко разпространено домашно животно из цяла Средна и Предна Азия, но диви двугърби камили се срещат само в Северозападен Китай и Монголия, където през 2002 г. са преброени едва около 950 екземпляра. Дивата двугърба камила (Camelus ferus: Przewalski, 1878) е вписана в Червения списък на световно застрашените видове на IUCN, като критично застрашен вид.

източник:  wikipedia.org