Рио Негро

НАЙ-ГОЛЯМАТА ЧЕРНА РЕКА НА ПЛАНЕТА С НАЙ-ГОЛЕМИЯ РЕЧЕН АРХИПЕЛАГ НА СВЕТА И НАЙ-ПЪЛНОВОДНИЯ ПРИТОК НА АМАЗОНКА

Rio Negro (2400 км) е най-голямата черна река на планетата, приютила в коритото си огромния архипелаг Анавилянас, съставен от над 400 острова. Оцветяването й в характерния черен цвят се дължи на гнието на растенията, паднали от джунглата. След като река Амазонка и Рио Негро се срещнат, водите им не се смесват веднага заради бързината на течението. Така в продължение на 80 км реките текат успоредно, оцветени в два различни цвята. Този феномен се нарича „Сватбата на реките“. В горното течение на Рио Негро се среща още една особеност, а именно раздвояване на течението (бифуркация), тоест реката тече в две противоположни посоки целогодишно.

снимка: wikipedia.org

В плитките и бистри води на малките потоци на Рио Негро живеят в естествената си среда много видове дребни и разноцветни рибки, неонки, скаларии, дискуси и други. Голяма част от заловените рибки, познати в Европа като „аквариумни“, се изнасят за международния пазар, но за жалост загиват още при транспорта. Аквариумните риби се събират най-често в наводнени храсталаци. Идеално място за ловенето им е паднало дърво, чиято корона стига до коритото на реката.

Ловил съм такива рибки като просто съм заграждал малкък участък с ризата си, с предварително вързани на възел ръкави. След едно рязко изваждане на мократа дреха, обикновено съм намирал поне няколко екземпляра.